Program för filatelister

Mötena äger rum Folkets Hus på Limhamn, Linnégatan 61.
Under möten så sysslar vi med frimärken, vykort och filateli.

OBS! när vi startar kl 18:00 så börjar vi med 30 minuter för byte mm. Programmet börjar 18:30.
Fasta programpunkter: Föreningsangelägenheter, föredrag/kåseri, auktion, lotteri, frimärkssnack, byten, kaffe och kaka.
OBS "Mellanmöte" ger extra tid till att byta/köpa/sälja. Ta med det du har!

Våren 2023 program

Datum

Start
Klockan

Program

11/1

16:00

Möte i klubblokalen

18/1

16:00

Möte i klubblokalen

25/1

18:00

Stormöte - Auktion

1/2

16:00

Möte i klubblokalen

8/2

15/2

18:00

16:00

Mellanmöte, ta med byt/köp/sälj

Möte i klubblokalen

22/2

18:00

Stormöte - Auktion

1/3

16:00

Möte i klubblokalen

8/3

18:00

Mellanmöte, restförsäljning inbjudna klubbar

15/3

16:00

Möte i klubblokalen

22/3

18:00

Stormöte – Årsmöte - Auktion

29/3

16:00

Möte i klubblokalen

5/4

18:00

Mellanmöte, ta med byt/köp/sälj

12/4

16:00

Möte i klubblokalen

19/4

18:00

Stormöte - Storauktion  landgång serveras

26/4

16:00

Möte i klubblokalen

3/5

18:00

Mellanmöte, ta med byt/köp/sälj

10/5

16:00

Möte i klubblokalen

17/5

16:00

Möte i klubblokalen

24/5

18:00

Stormöte - Auktion

31/5

16:00

Möte i klubblokalen


Mellanmöte – ta men dig objekt som du vill sälja eller byta.
Stormöte - Auktion samt oftast föredrag.


Föreningens arbete med bättre lotterivinster och auktioner har uppskattats och vi fortsätter på den inslagna vägen.
Vid mötesdagarna under våren kommer föreningen att auktionera ut ett antal bättre objekt med individuellt satta utropspriser samt ytterligare lika många objekt med ett gemensamt utropspris om 10 kr. Härtill kommer objekt från privata inlämnare. Auktionerna på dessa möten kan beräknas omfatta omkring 100 objekt. Auktionslistor för mötesdagarna den kan fås på våra möten och finns även på nätet.

I Klubblokalen i Folkets hus, 3:e (2 i hissen) våningen, träffas vi varje onsdag, mellan stormötena, ca kl 16.00-18.00. Kom gärna på dessa träffar. Då kan man köpa och byta frimärken men också låna ur föreningens bibliotek och material som förvaras där.

Är du inte medlem ? Kontakta oss eller - Kom till något av våra möten och prova på.

Anmälan till fest, adressändring mm

Anmälan till våra fester och adressändring till Ulf Wahlgren på mötena, tel 070-693 28 59
eller e-post.